Operų siužetai

                 Džoakinas Rosinis

                                          

  Dž. Rosinis (Gioacchino Rossini 1792-1868)- vienas didžiųjų italų operos kūrėjų. Gimė 1792m. vasario 29d. nedideliame Italijos mieste Pezare. Jo tėvasi buvo muzikantai - tėvas grojo trimitu ir valtorna,o motina dainininkė. Vaikystėje mokėsi dainavimo ir griežti smuiku. Mokslus tęsė muzikos liciejuje. Dainavo bažnytiniuose choruose , kaip akompanuotojas ir dirigentas pasirodė operos teatruose. 

1868 m. Rosinis miršta nedideliame Pasi miestelyje, Prancūzijoje, netoli Paryžiaus. 1887 m. jo palaikai pervežti į  Florenciją , Italijoje. 

  Ankstyvosiomis operomis - "Italė Alžyre", "Tankredas" - jis tęsė Gliuko ir Mocarto tradicijas, suformavo savitą stilių. Kūrė įvairaus turinio operas. Tarp jo dramatinių operų minėtos "Otelas" (pagal V. Šekspyrą), "Mozė Egipte", "Semiramidė", tarp komiškųjų - ne tik populiarusis "Sevilijos kirpėjas", bet ir "Pelenė", "Tukas Italijoje", "Grafas Ory".

                                                  

Trumpai apie "Vilhelmas Telis":  opera parašyta kompozitoriaus gyvenimo Paryžiuje laikotarpiu. Premjera įvyko 1829m. rugpjūčio 3d. Tai paskutinioji kompozitoriaus opera.

VILHELMAS TELIS

4 veiksmų opera,
Etienne de Jouy ir Hyppolyte Louis Florent Bis libretas
pagal Friedricho Schillerio dramą "Wilhelmas Tellis"

  XIIIa. Šveicarijos peizažas. Šveicarai ruošiasi pavasario šventei, tačiau jų mintys neramios: užkariautojų austrų savivalė peržengia kantrybės ribas. Pasirodo piemuo Leutholdas, kuris gindamas dukrą nuo austrų kareivio, pastarąjį užmuša. Persekiojamam valstiečiui padeda Vilhelmas Telis, valtimi perkeliantis jį į kitą krantą. Persekiotojai, neradę kaltininko, suima senąjį Melchthalį ir išgrobsto kaimą. Jo sūnus Arnoldas myli austrų princesę Matildą. Susitikę miške jie kalbasi apie meilę, tačiau pasirodi Telis ir Valteris Furstas. Jie praneša Arnoldui apie tėvo mirtį ir primena jo pareigą tėvynei. Šveicarai rengiasi sukilimui. Švinta diena. Miesto aikštėje Gesleris ruošia 100 metų Šveicarijos užkariavimo šventę. Jis pakabina ant stulpo savo skybėlę ir kiekvienam šveicarui liepia jai nusilenkti. Vilhelmas nepaklūsta. Įpykęs Gesleris ant jo sūnaus Gemy galvos liepia padėti obuolį ir Vilhelmas turi į jį šauti. Strėlė taikliai peršauna obuolį, bet Gesleris pastebis antrą strėlę skirtą jam. Telis uždaromas į kalėjimą. Matilda užstoja berniuką, nuveda jį motinai,o pati savo noru mainais už Telio gyvybę tampa šveicarų įkaite. Ežere, per kurį į kalėjimą plukdomas Telis, kyla audra, ir kareiviai leidžia vairuoti jam - labiau įgudusiam. Sukilimo pradžios ženklą duoda Gemmy. Prisiartinęs prie uolos, telis iššoka į krantą ir paleidžia mirtiną strėlę į Geslerį. Prasideda sukilimas prieš austrus, žlunga Altdorfo tvirtovė. Audra nutyla. Visi meldžiasi už išlaisvintą tėvynę.

Veikėjai: 

Vilhelmas Telis (bar),
Valteris Furstas (bs),
Melchthalis (bs),
Arnoldas, jo sūnus (t),
Leutholdas (bs),
Gesleris, austrų vietininkas Šveicarijoje (bs),
Matilda, princesė (s),
Hedvyga, Telio žmona (mcs),
Gemmy, Telio sūnus (s) ir kt.

Ištraukos iš operos:

Uvertiūra

http://www.youtube.com/watch?v=xoHECVnQC7A

 

                                                         

Trumpai apie "Sevilijos kirpėjas":  Dž. Rosinis operą "Sevilijos kirpėjas" sukūrė per itin trumpą laiką - 20 dienų. Ji tapo ne tik geriausia kompozitoriaus sukurta opera buffa, bet ir viena geriausių šio žanro operų apskritai ir užtemdė anksčiau tuo pačiu P. Beaumarchais pjesės siužetu sukurtos G.Paisiello (1782m.) šlovę. Kirpėjas Figaro yra V.A. Mocarto operos "Figaro vedybos" herojus (ji sukurta pagal šitaip vadinamą kitą P.Beaumarchais komediją). Operos veikėjai charakterizuojami šmaikščia, lengva muzika. Linksmas Figaro būdas atskleidžiamas pirmojo veiksmo jo kavatina, kuri remiasi šokio ritmu, greitakalbe. Operos partijos virtuozinės, reikalaujančios puikios vokalinės koloratūrinės technikos. Populiariausi operos epizodai: Figaro ir Rosinos kavatinos, vadinamoji Don Basilio Šmeižto arija. Operai buffa būdingos ansamblių scenos, įsimenančios savo veiksmingumu - jose sukoncentruojama siužeto intriga, tvyro pakili nuotaika. Operos premjera įvyko 1816m. vasario 20d. Romoje.

SEVILIJOS KIRPĖJAS

2 veiksmų opera,
Cesarės Sterbini libretas 

  Senyvas gydytojas Bartolo stropiai saugo nuo gerbėjų savo augintinė Rosiną, nes pats ruošiasi ją vesti. Grafas Almaviva taip pat ją įsimylėjęs. jis persirengia studentu ir po jos langais dainuoja serenadas, tačiau kiekvieną Rosinos žingsnį seka senasis globėjas. Grafas prašo pagalbos kirpėjo Figaro, kuris yra ir muzikantas, ir vaistininkas, ir didžiulis išdaigininkas. Figaro pataria grafui persirengti kareiviu ir, atėjus į Bartolo namus, reikalauti pastogės. Naudodamasis proga, kad Bartolo nėra namuose, Figaro nori duoti Rosinai žinią apie grafą, tačiau jam sutrukdo grįžęs bartolo ir Rosinos muzikos mokytojas Don Basilio. 

  Į Bartolo namus įsiveržia girtas kareivis - persirengęs Almaviva. Kyla sąmyšis,kurio metu grafas nesėkmingai bando perduoti raštelį Rosinai,- jį pasteli Bartolo. Su Figaro pagalba Almaviva dar kartą aplanko Rosiną - šįkart jau persirengęs muzikos mokytoju, ir Bartolo nugirsta jų pokalbį. Jis skuba kviesti notarą, kad galėtų kuo greičiau vesti Rosiną. Ateina notaras, bet Bartolo tuo metu, bijodamas, kad niekas nepagrobtų Rosinos, išbėga ieškoti sargybos. Tuo pasinaudojęs Figaro pareiškia notarui,kad reikia sutuokti Rosiną ir Almavivą. Už pinigus paliudyti sutinka Don Basilio. Grįžęs Bartolo nusimena, kad pražiopsojo Rosiną ir jos turtus, tačiau grafas kilniaširdis jam dovanoja jos kraitį. Visi laimingi.

Veikėjai:  

Almaviva, grafas (t),
Rosina (s),
Bartolo, gydytojas, jos globėjas (bs),
Figaro, kirpėjas (bar),
Don Basilio, muzikos mokytojas (bs) ir kt.

Ištraukos iš operos:

Largo al factotum cella citta

http://www.youtube.com/watch?v=5WOVd39FgXc

Uvertiūra

http://www.youtube.com/watch?v=dhL1nLuXN4o&feature=related