Operų siužetai


 

Garsiausi pasaulio kompozitoriai niekada nemiršta , kūrę prieš kelis šimtus

metų jie vėl atgimsta ir iš naujo gyvena savo kūriniuose

                              

Iš Bethoveno ir jo mokinio pokalbio.

Bethovenas: Muzika- siaubingas dalykas. Kas ji? Nesuprantu. Ką ji daro?

Mokinys: Ji pakylėja sielą.

Bethovenas: Visiška nesąmonė. Jei girdi žygiuojantį dūdų orkestrą, ar siela jaučiasi pakylėta? Ne. Tu žygiuoji, jei girdi valsą - šoki, jei girdi mišias - priimi komuniją. Muzikos galia perkelti klausantįjį į kompozitoriaus proto būklę. Klausytojas neturi išeities, tai kaip hipnozė.

Jie klausėsi kompozitoriaus naujo darbo,kurį atliko smuikininkas ir paklausė savo mokinio:

Kokios proto būsenos tai parašiau?